Regulamin sprzedaży hurtowej F.H. Bortex

1 Ogólne.

 1. Właścicielem systemu (Platformy b2b) jest:

F.H. Bortex (zwana dalej Bortex)

Adres: Sportowa 1, 84-240 Reda

Adres korespondencyjny: ul. Włókiennicza 2; 84-230 Rumia

Tel. (+48) 678-40-08

NIP: PL 821-104-21-98

REGON:191512370

Nr konta (PLN): Pekao SA. 18 1240 1239 1111 0000 1656 0770

 1. Dokonując rejestracji w systemie sprzedaży hurtowej Bortex (nazywanym także Platformą

b2b Bortex lub platformą internetową) Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie

i wykorzystywanie podanych danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży.

Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będą

udostępniane podmiotom trzecim.

 1. Firma Bortex informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies

(tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych

oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies możecie Państwo dowolnie

modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.

 1. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2 Rejestracja.

 

 1. Internetowy system sprzedaży hurtowej (Platforma Internetowa) dostępny jest wyłącznie

dla uwierzytelnionych Kontrahentów zarejestrowanych w naszej bazie danych. Jeżeli jesteście

Państwo zainteresowani współpracą prosimy o:

 1. skontaktowanie się z Handlowcem Bortex, który poinformuje o działaniach

niezbędnych do uzyskania loginu i hasła. Dane kontaktowe Handlowca Bortex są

do odnalezienia w zakładce KONTAKT – Sprzedaż (Przedstawiciele Handlowi)

na stronie www.bortex.pl

 1. lub wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.bortex.pl

w zakładce LOGOWANIE: W takim wypadku bardzo prosimy o szczególnie staranne

uzupełnienie pól kontaktowych - adres email oraz telefon. W ciągu 2 dni roboczych

skontaktujemy się z Państwem w celu dokończenia procesu rejestracji.

Jako załączniki prosimy przesłać kopie następujących dokumentów:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • NIP,
 • REGON,
 • w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółek cywilnych

nr PESEL.

 1. Po zakończeniu procesu rejestracji Bortex wysyła potwierdzenie dostępu do systemu

sprzedaży hurtowej na podany w trakcie rejestracji adres mailowy.

 1. W przypadku braku dostaw do klienta przez co najmniej 120 dni Bortex zastrzega sobie

prawo do wyrejestrowania danego klienta z bazy klientów. Wyrejestrowani klienci mogą

na nowo nawiązywać współpracę z Bortex na takich samych zasadach jak standardowi

nowi klienci Bortex.

 

3 Składanie zamówień.

 1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia należy składać:
 3. Realizowane transportem własnym Bortex nie później niż do godziny 12.00

na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą zamówienia. Wyjątkiem są

domówienia na dostawy realizowane w poniedziałki, które mogą być składane

nie później niż w niedzielę do godziny 9.00 na następujących warunkach:

 1. Domówienie może być złożone wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego

złożenia zamówienia właściwego o wartości co najmniej 100 zł netto

po rabacie, tj. zamówienie główne powinno zostać złożone nie później

niż w piątek do godziny 12.00.

 1. Minimalna wartość domówienia to 100 zł netto po rabacie.

iii. Domówienie może być składane wyłącznie poprzez Platformę b2b Bortex.

 1. Realizowane spedycją nie później niż do godziny 15.00 na 2 dni robocze

przed planowaną dostawą zamówienia.

 1. Zamówienie na produkty „na zamówienia”, tzn. produkty które nie są magazynowane

przez Bortex (niebieski pasek po prawej stronie produktu) zasady zamawiania są

określone dla każdej grupy produktów indywidualnie. Terminy te są opisane w opisie

produktów na Platformie b2b. Zamówienia na tego typu produkty przyjmujemy

WYŁĄCZNIE przez internetową Platformę b2b Bortex.

 1. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 2. System sprzedaży hurtowej Bortex nie obsługuje sprzedaży detalicznej (do osób

indywidualnych).

 1. Ceny podane w systemie sprzedaży hurtowej są automatycznie pomniejszone o indywidualny

rabat Klienta (Cena netto po rabacie), dodatkowo widoczny jest poziom rabatu dla każdego

produktu (Rabat) i stawka VAT (VAT). Rabaty przyznane klientowi mogą być jednostronnie

zmniejszone przez Bortex w wypadku dużych opóźnień w płatnościach

(po poinformowaniu klienta z wyprzedzeniem przez Rozliczeniowca Bortex o planowanym

zmniejszeniu rabatu).

 1. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Dla produktów, dla których jednostką miary jest L (litr)

lub kg (kilogram) podawana cena nie jest ceną za sztuką - jest ona ceną za L lub kg (dotyczy

to np. dla produktów w grupie HORECA lub produktów zmiennowagowych).

 1. Przygotowując zamówienia na Platformie Internetowej można dokładać kolejne towary

do Koszyka. Towary w Koszyku są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero

po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do Koszyka. Prosimy

o niewysyłanie zamówień każdorazowo po dołożeniu kolejnych partii towarów do Koszyka

(tzn. zamówień cząstkowych), gdyż niezmiernie utrudnia to pracę Bortex.

 1. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się

z Opiekunem Klienta w OKiL (Departamencie Obsługi Klienta i Logistyki) Bortex.

3

 

4 Minima logistyczne.

 1. Realizacja złożonego zamówienia uwarunkowana jest przez minima logistyczne stosowane

w firmie Bortex:

 1. Minimum logistyczne dla pojedynczego produktu.

- minimalna ilość jednakowych produktów wymagana do realizacji zamówienia

(np. wkłady bolsius  sprzedawane są po 20 sztuk, tj. wyłącznie w opakowaniach

zbiorczych),

- minima logistyczne dla pojedynczego produktu widoczne są na platformie B2B

w ogólnym widoku produktów.

 1. Minimum logistyczne dla pojedynczego zamówienia.

- Transport KURIER: minimum logistyczne dla pojedynczego zamówienia

wynosi 200 netto zł.

- Transport Bortex – minimum logistyczne wynosi 100zł netto

 1. c) Minimum logistyczne dla pierwszego zamówienia (przy rozpoczęciu współpracy) wynosi

200 zł netto po rabacie.

 1. Zamówienia nie przekraczające powyższych wartości mogą zostać odrzucone

przez Bortex.

 

5 Wysyłka zamówionego towaru.

 1. Koszty transportu ponosi Bortex.
 2. Zakupiony towar dostarczany jest do klientów za pośrednictwem floty samochodów

Bortex lub przy pomocy firmy spedycyjnej.

 1. Zakupiony towar wysyłany jest pod adres podany przez klienta. Nie dostarczamy towaru

na piętra w blokach mieszkalnych. W przypadku takich adresów towar dostarczamy jedynie

do klatki schodowej.

 1. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru, prosimy

jednak o sprawdzenie towaru:

 1. transport Bortex - sprawdzenie towaru w obecności kierowcy i zgłoszenie

do OKiL ewentualnych niezgodności (więcej: § 8 Zwroty i reklamacje),

 1. spedycja – sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i sporządzanie protokołu

uszkodzeń w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podstaw do reklamacji (prosimy

o zgłoszenie niezgodności do OKiL, niezgodności, więcej: § 8 Zwroty i reklamacje).

 

6 Terminy dostaw.

 1. Warunki niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. Realizacja

transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.

 1. Transport Bortex:
 2. dostawy odbywają się zgodnie z harmonogramem logistycznym Bortex. Docieramy DO WSZYSTKICH MIAST WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ORAZ DO CZĘŚCI WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIE, WARMIŃSKO MAZURSKIE

oraz do większości miast powiatowych. Szczegóły odnośnie dni dostaw do danej

miejscowości są do ustalenia z Handlowcem Bortex lub z Opiekunem

w Departamencie Obsługi Klienta i Logistyki (OKiL).

4

 1. UWAGA: możliwe są Świąteczne zmiany w harmonogramie dostaw, prosimy

o potwierdzenie indywidualnego terminu u Opiekuna w OKiL Bortex.

 1. Bortex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firmy

spedycyjnej oraz wynikające ze zdarzeń losowych.

 

7 Płatności.

 1. Przy rozpoczęciu współpracy wymagana jest przedpłata bankowa. Klient może ubiegać się

o indywidualny limit kredytowy nie wcześniej niż po zrealizowaniu zakupów w Bortex

w łącznej wysokości co najmniej 5.000 zł netto oraz po zrealizowaniu co najmniej

3 zamówień płatnych na zasadzie przedpłat.

 1. Faktura terminowa – płatność za zamówienie dokonywana jest w określonym indywidualnie

dla każdego klienta terminie. Za datę opłacenia zamówienia uważany jest dzień w którym

środki zostaną zaksięgowane na koncie Bortex.

 1. Bortex zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku

nieuregulowania w terminie płatności za wcześniejsze zamówienia.

 

8 Zwroty i reklamacje.

 1. Produkty suche:
 2. reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń

towarów będą rozpatrywane przez Bortex pod warunkiem ich zgłoszenia

do Opiekuna w OKiL nie później niż do godziny 13.00 następnego dnia roboczego

po odebraniu dostawy,

 1. reklamacje jakościowe będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia ich

przed upływem terminu przydatności produktów

 1. Nabiał i chłodnia:
 2. transport Bortex - możliwe są zwroty i reklamacje jakościowe/ilościowe wyłącznie

przy kierowcy Bortex, odnotowane na Fakturze Sprzedaży w dniu dostawy

(WYJĄTEK: możliwe zwroty jakościowe produktów w terminie w przypadku bombażu

mikrobiologicznego).

 1. spedycja - reklamacje jakościowe będą uwzględniane wyłącznie w przypadku

zgłoszenia w ciągu maksymalnie 24h od dostawy.

 1. towary zmiennowagowe - nie rozpatrujemy reklamacji jeżeli dotyczą one towaru

zmiennowagowego, dla którego ilość towaru objętego daną reklamacją

nie przekracza 3% ilości towaru deklarowanego na fakturze lub na WZ.

5

 1. UWAGA: nie przyjmujemy zwrotów towaru przeterminowanego.
 2. Produkty z przeceny i wyprzedaży
 3. nie przyjmujemy zwrotów towarów z przeceny i wyprzedaży,
 4. dla towarów wyprzedażowych oraz przecenionych na Platformie podajemy datę

przydatności tych produktów (w karcie danego produktu).

 1. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji towaru jest przekazanie przez Klienta

wraz ze zwrotem towaru prawidłowo wypełnionego Protokołu Reklamacyjnego wg wzorca

Bortex.

 1. Reklamowany lub zwracany towar odbierają kierowcy lub handlowcy Bortex (konieczny

kontakt z OKiL w celu uzyskania nr reklamacji).

 1. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania

Protokołu Reklamacyjnego.

 1. Jeżeli Klient otrzyma niepełną dostawę, tzn. nie otrzyma niektórych zamawianych towarów

(np. z powodu braków w magazynie Bortex lub z innych przyczyn) wówczas jeżeli Klient

chciałby otrzymać dany towar jest on zobowiązany do złożenia nowego zamówienia w firmie

Bortex, które będzie spełniać minima logistyczne określone w Regulaminie.

Nie przyjmujemy zwrotów od likwidujących się sklepów.9 Terminy przydatności produktów.

 

 1. Terminy przydatności produktów opisane są na karcie produktu na Platformie b2b

wg następującego schematu:

 1. dla produktów utrzymywanych na stanie magazynowym Bortex (paski

przy produkcie w kolorze innym niż niebieski) – podajemy gwarantowany termin

przydatności (w dniach) w dniu dostawy do klienta.

 1. dla produktów „na zamówienie” (niebieskie paski na Platformie B2B) – podajemy

termin przydatności w dniu dostawy do Bortex.

 1. dla produktów przecenionych oraz wyprzedażowych – podajemy dokładny termin

przydatności (data).

 1. Nie udzielamy bardziej uszczegółowionych informacji o datach przydatności produktów

niż opisane w punkcie 1.

 1. Informujemy, że w jednej dostawie mogą zdarzyć się te same produkty w dwóch różnych

datach przydatności (jednakże obie te daty będą lepsze od gwarantowanego przez nas

terminu przydatności w dniu dostawy do klienta).

 

10 Pozostałe.

 1. Informacje o produktach zamieszczone w systemie sprzedaży hurtowej Bortex

(w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w systemie sprzedaży

hurtowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie

produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się złożenie pisemnego

potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na dokumencie sprzedaży.

 1. Terminy dostępności produktów, których nie ma na stanie magazynowym są prezentowane

przez Bortex na Platformie B2B na podstawie informacji przekazywanych nam

przez naszych dostawców. Pracownicy Bortex dokładają starań, aby terminy te były

jak najbardziej wiarygodne i rzetelnie, niemniej firma nie odpowiada za przesunięcia

dostępności poszczególnych produktów wynikające z winy naszych dostawców lub innych

przyczyn losowych (np. opóźnień w dostawie powstałych w wyniku błędów firm

spedycyjnych).

6

 1. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je

otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy b2b Bortex osobom

trzecim.

 1. Dokonanie zakupu w naszej firmie, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało

złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin

Sprzedaży Hurtowej znajduje się na stronach internetowych Bortex.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28 marca 2017 r. i zastępuje Regulamin z grudnia 2016 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zaznaczone kolorem żółtym.